Haydn amb poesia

QUARTET TEIXIDOR

Vic, dins el marc del Festival de Músiques religioses, va tancar la gira de quatre concerts que ha ofert el Quartet Teixidor amb el projecte "Les set darreres paraules de Jesucrisc a la creu.

09.03 | Cervera

10.03 | Cervera

16.04 | Lleida

17.04 | Vic