top of page

GESTIÓ INTEGRAL

DIRECCIÓ PROJECTES

CONSULTORIA

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Sabern-ne més >>

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Sabern-ne més >>

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Sabern-ne més >>

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

SERVEIS  BÀSICS:

 • Gestió econòmica. Elaboració del pressupost (conjuntament), negociació i execussió. 

 • Contractació. Gestió de la contractació dels artistes que no son autònoms.

 •  Gestió administrativa. Signatura del contracte i entrega de tota la documentació pertinent (com per exemple el  certificat d'estar al corrent amb hisenda, amb la seguretat social, certificat del compte bancari, gestorió d'alta coma proveïdor en cas d'ajuntaments, etc.)

 • Assegurança de responsabilitat civil. Els concerts contractats via l'agència compten amb la protecció d'una assgurança de responsabilitat civil que els cobreix. 

 • Tramitació d'ajudes.  

SERVEIS  ADMINISTRATIUS:

 • Gestió econòmica. Elaboració del pressupost (conjuntament), negociació i execussió. 

 • Contractació. Gestió de la contractació dels artistes que no son autònoms.

 • Gestió administrativa. Signatura del contracte i entrega de tota la documentació pertinent (com per exemple el  certificat d'estar al corrent amb hisenda, amb la seguretat social, certificat del compte bancari, gestorió d'alta coma proveïdor en cas d'ajuntaments, etc.)

 • Assegurança de responsabilitat civil. Els concerts contractats via l'agència compten amb la protecció d'una assgurança de responsabilitat civil que els cobreix. 

 • Tramitació d'ajudes.  

ALTRES SERVEIS INCLOSOS:

 • Assegurança de responsabilitat civil. Els concerts contractats via l'agència compten amb la protecció d'una assgurança de responsabilitat civil que els cobreix. 

 • Tramitació d'ajudes.  Durant la situació de pandèmia, s'ha gestionat totes les ajudes que ha ofert el departament de cultura en el concpete de "Concerts perduts" i s'han revertit als artistes que hi havien de participar. 

 • Cerca de serveis complementaris. En el cas de serveis que l'agència no pot oferir (com per exemple el servei d'una discogràfica) es fa una cerca i estudi comparatiu de les ofertes del mercat i es presenta a l'artista en un quadre compartiu per escollir junts l'oferta que mes s'ajusta  a les necessitats particulars del projecte.

Ancla 1
Ancla 2

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

ALTRES SERVEIS INCLOSOS:

 •  Elaboració del projecte. Elaboració del dossier explicatiu de projecte. Això és, en base a la ideia artística, pensar i elaborar un projecte: creació de fases si és necessari.

 •  Tramitació de subvencions. Signatura del contracte i entrega de tota la documentació pertinent (últimament es demanen entre 5 i 15 documents extres com ara certificat d'estar al corrent amb Hisenda, certificat del compte bancari, etc.)

 • Elaboració, seguiment i execusió del pressupost. Si mentre feu la prova de so o concert xafeu alguna cosa o feu mal algú (remot, però pot passar) esteu coberts. Ara mateix és obligatòria per tothom però la demanen poc.

 • Tramitació de subvencions.  

Ancla 3

Amb tots aquests anys d'experiència he anat veient quins son els esculls  dels artistes que opten per l'autogestió.

 

Tenir una bona pubicitat, els contactes dels programadors actualitzats, els documents administratius sempre apunt  acaba representant una quantitat d'hores i de coneixament que els artistes no tenen.

 

 Puc oferir consells i fórmules de treball que trobin un compromís raonable per tal de tenir tots els àmbits del grup i de l'artista coberts.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

 • És millor ser autònom o treballar via cooperativa?

 • Sóm un grup estable: val la pena que ens constituïm legalment? Com empresa? 

 • Què és programa.cat? Com funciona?

 • Quins documents (de promoció o administratius) he de tenir apunt per oferir concerts? 

 • Tinc un web però se'm va molt difícil tenir-la actualitzada. Què puc fer? 

bottom of page