top of page

Publicat el concert d'Adriana Alcaide i Adolfo Osta. Festival de Música Religiosa de Vic 2020.

BACH VERSUS ANONYMUS

Degut a un problema amb el servidor s'ha perdut aquesta notícia.


Estem treballant per restaura-la.

bottom of page