top of page

Un recull de cançons tradicionals que conviden amb viatge sonor cap a hiverns freds, advents i per suposat, Nadal.

Silent Night

  • Tots els països i cultures tenen cançons tradicionals de Nadal pròpies. En alguns casos, com "Santa Nit", són conegudes a tot el món i s'han traduït a moltes llengües. En canvi, moltes d'altres queden amagades a la intimitat de cada país com un tresor.

    Hirundo Maris, amb aquest treball, obra la caixa dels tresors i presenta aquestes cançons arranjades amb recursos imaginatius que uneixen el passat amb el present.

bottom of page