QUARTET TEIXIDOR | Beethoven, Mozart i Toldrà

Programació: Músics de lOrquestra Julià Carbonell

QUARTET TEIXIDOR | Beethoven, Mozart i Toldrà