TRIO PEDRELL | Homenatge a Felip Pedrell

15 de setembre de 2022, 23:00:00

Insitut d'Estudis Catalans. Homenatge a Felip Pedrell com a membre de l'institut.