QUARTET TEIXIDOR | Isolation

24 de febrer de 2022, 19:00:00

Temporada de Cambra de l'Auditori Enric Granados.
Quartet resident.