top of page

QUARTET TEIXIDOR | Emoció i Passió

11 de març de 2021, a les 20:00:00

Programació: Cambra a l'Auditori Enric Granados

QUARTET TEIXIDOR | Emoció i Passió

11 d’abril de 2021, a les 17:00:00

bottom of page