COR DE CAMBRA DEL PALAU | Romanticisme Alemany i Contemporaneïtat Catalana

21 de maig de 2023, 16:00:00

Temporada del Palau de la Música Catalana. #coral #estrenes #novacreació